Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Τιμολόγιο Υπηρεσιών
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ένωση Ραδιοταξί Κορίνθου
** Η ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 0.50€ + ΦΠΑ
 
ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΤΑΞΙ
Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 13%
ΤΙΜΗ/€
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΤΩΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 1.80
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟ 1 ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΛΜ) 0.90
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟ 2 ΕΚΤΟΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΛΜ) 1.25
ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 20 ΛΕΠΤΑ 15
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ  ΠΡΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΜΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 0.00€ - 5.65€
ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4
ΑΠΌ ΛΙΜΑΝΙΑ,ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΥΠΕΡ.ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  1.70
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΠΟ  00:00  - 5:00 1.25
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ  0.40
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  4
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) &ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 05:00-00:00 (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝο1) 40
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ) & ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 00:00-05:00 (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο2) 55
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 05:00-00:00 (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝο1) 24
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ 05:00-00:00 (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝο1) 32
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 40
ΔΙΟΔΙΑ & ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΤ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
 
 
ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46Α) "Ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του Ν. 1437/84 (ΦΕΚ 59Α) "Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις".
3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 243/87 και 244/87 (ΦΕΚ 104 Α) περί κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εκδίδουμε τον "Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.)" ΤΩΝ Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί - αγοραίων), ως εξής:
 
Άρθρο 1ο

Έργο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων
Τα Ε.Δ.Χ., αυτοκίνητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτελούν μεταφορές προσώπων (επιβατών) με τις αποσκευές που τους συνοδεύουν.

Κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο έχει έδρα Δήμο ή Κοινότητα ή και ευρύτερη περιοχή, που νόμιμα καθορίζεται, εντός της οποίας υποχρεούται να παρέχει εξυπηρέτηση, χωρίς επιλογή επιβατών.

Μέσα στα όρια της έδρας του Ε.Χ.Δ. αυτοκίνητου (περιμετρική ζώνη), εφαρμόζεται μονή ταρίφα, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα τομιλογιακή πολιτική, ενώ εκτός αυτή διπλή ταρίφα.
Άρθρο 2ο


Ενημέρωση Κοινού
1. Κάθε Ε.Δ.Χ., για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, υποχρεούνται:
* Να έχει αναρτημένη, σε εμφανές σημείο απ' όλους τους επιβάτες, πινακίδα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα με:
o Τα στοιχεία του αυτοκινήτου
o Τα ισχύοντα τιμολόγια
o Βασικές διαδρομές με το κατά πόσο προσέγγιση κόστος, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
* Να φυλάσσει σε ειδική θέση και να διαθέτει στους επιβάτες, για ανάγνωση, τον "Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή" και σε εμφανή θέση, βασικά στοιχεία του Χ.Υ.Κ. σε ειδικό έντυπο που θα εκδίδεται και διατίθεται από το ΥΜΕ.
* Να αναρτά σε εμφανές σημείο την ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
* Να διαθέτει οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής.

2. Κάθε οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλει να γνωρίζει τα βασικότερα σημεία του προορισμού (τουριστικά, αξιοθέατα, νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π.) της έδρας του και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στον επιβάτη που μεταφέρει.

3. Κάθε οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (π.χ. κόμιστρο, διαδρομή, κ.λπ.)

Άρθρο 3ο


Υποχρεώσεις Οδηγού για τη μίσθωση
Κάθε οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλει:

* Να μην έχει κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ψυχοτρόπων ουσιών.
* Να μην επιλέγει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, επιβάτες.
* Να θέτει σε λειτουργία τον κλιματισμό του οχήματος.
* Να μην αρνείται τη μίσθωση, εκτός αν ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή μέθης και δε συνοδεύεται από άλλο νηφάλιο άτομο.
* Να μην εισπράττει μεγαλύτερο κόμιστρο (πέραν του νομίμου).
* Να μην εισπράττει κόμιστρο ανά επιβάτη.
* Να μην παρέχει πολλαπλή εξυπηρέτηση.
* Να μη διακόπτει τη μίσθωση, για λόγους προσωπικούς ή προμίσθωσης, χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη.
* Να αναμένει τον επιβάτη, αν το ζητήσει, για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει σοβαρός λόγος ή αν το ζητήσει ο επιβάτης και συμφωνεί.
* Να δέχεται τη μεταφορά αποσκευών των επιβατών, εφόσον με την τοποθέτησή τους δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
* Να φορτοεκφορτώνει τις αποσκευές από και προς το πεζοδρόμιο.
* Να δέχεται τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, εφόσον είναι καθαρά, ήρεμα, έχουν περιλαίμιο, φίμωτρο (αν πρόκειται για σκύλους), ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου, κάθονται στο δάπεδο και συνοδεύονται από άτομο.
* Να αρνείται τη μεταφορά εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων υλικών, που ρυπαίνουν το χώρο του αυτοκινήτου.
* Να μεριμνά για την ακριβή λειτουργία του ταξιμέτρου, την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου (εσωτερικά - εξωτερικά) και την ασφαλή κυκλοφορία του (τεχνική κατάσταση - εφαρμογή του Κ.Ο.Κ.).
* Να σταματά για την παραλαβή επιβατών στους καθορισμένους σταθμούς (πιάτσες) ή στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, εφόσον σ' αυτό επιτρέπεται η στάση ή στο πλησιέστερο που επιτρέπεται η στάση, ποτέ όμως πάνω σε διασταυρώσεις ή στροφές και εφόσον η στάση δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία των υπολοίπων οχημάτων ή δε δημιουργεί κινδύνους πρόκλησης ατυχήματος.

Άρθρο 4ο


Συμπεριφορά οδηγού προς επιβάτες
Κάθε οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου θα πρέπει:

* Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.
* Να είσαι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός στον επιβάτη.
* Να μην καπνίζει, χωρίς τη συγκατάθεση των επιβατών.
* Να μη θέτει σε λειτουργία μουσικές συσκευές, ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου (εκτός του παραθύρου του οδηγού) χωρίς τη συγκατάθεση του επιβάτη.
* Να μην ομιλεί στον επιβάτη για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.
* Να χρησιμοποιεί τη συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός αν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή.
* Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου όταν σταματά για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (π.χ. ανεφοδιασμός με καύσιμα, αλλαγή ελαστικού, μικροεπισκευή).
* Να δίδει απόδειξη στον επιβάτη, όταν του ζητηθεί, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
* Να δέχεται τη μεταφορά επιβατών μέχρι του αριθμού που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
* Να ενημερώνει και να παρακινεί τους επιβάτες, να φορούν τις ζώνες ασφαλείας, ανεξαρτήτως προορισμού αυτών.

Άρθρο 5ο


Συμπεριφορά επιβατών
Οι επιβάτες - χρήστες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων οφείλουν:

* Να φορούν τις ζώνες ασφαλείας που φέρει το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
* Να μην καπνίζουν, χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
* Να μην ανοίγουν τα παράθυρα, χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.
* Να είναι ευπρεπείς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και να μην εμποδίζουν τον οδηγό με ενέργειές τους.
* Να μην ομιλούν στον οδηγό για θέματα που δεν είναι απαραίτητα για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση.
* Να μην προσπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίμητο, όταν αυτό κινείται.
* Να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά παιδιών, ζώων ή αντικειμένων.
* Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.
* Αν όταν περιμένουν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο και συγχρόνως περιμένουν, για μίσθωση, τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες, να παραχωρούν την προτεραιότητα σ' συτούς.
* Αν ζητήσουν από μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, να τους περιμένει για το 15λεπτο της υποχρεωτικής αναμονής ή και για μεγαλύτερο διάστημα (αν υπάρχει σοβαρός λόγος ή το αποδεχθεί ο οδηγός), να επιδείξουν στον οδηγό την αστυνομική τους ταυτότητα (για να κρατήσει ο οδηγός τα στοιχεία τους) ή να καταβάλουν το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος της αναμονής των 15λεπτών. Η αναμονή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, θα γίνεται στους καθορισμένους σταθμούς (πιάτσες) ή στο δεξιό, άκρο του οδοστρώματος, εφόσον σ' αυτό επιτρέπεται η στάση, ποτέ όμως πάνω σε διασταυρώσεις.

Άρθρο 6ο


Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων - Ταξίμετρα
Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (που αναγράφεται στην ειδική πινακίδα που είναι αναρτημένη σε εμφανή θέση) καθορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει:

1. Tα παρακάτω χιλιομετρικά κόστη:
* Το δικαίωμα εκκίνησης (σημαία).
* Το κόμιστρο ανά χιλιόμετρο διαδρομής:
o Εντός περιμετρικής ζώνης (μονή ταρίφα).
o Εκτός περιμετρικής ζώνης (διπλή ταρίφα).
o Νυκτερινή εξυπηρέτηση (διπλή ταρίφα).
* Το κόμιστρο αναμονής.
Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (αγοραία) δε φέρουν ταξίμετρο, ο υπολογισμός του κομίστρου γίνεται με βάση το ισχύον τιμολόγιο και τη χιλιομετρική απόσταση κάθε διαδρομής.
2. Τις παρακάτω πρόσθετες επιβαρύνσεις που, κατά περίπτωση, επιβαρύνουν τον επιβάτη:
* Πρόσθετα σταθμών, για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς λεωφορείων και λιμάνια ή από και προς αεροδρόμια.
* Για κάθε μία (1) αποσκευή που έχει βάρος μεγαλύτερο των 10 κιλών.
* Για απλή κλήση ραδιοταξί ή για προκαθορισμένο χρόνο μίσθωσης (ραντεβού).
3. Η ελάχιστη αποζημίωση για κάθε μίσθωση που κάθε φορά καθορίζεται.

Άρθρο 7ο

 

Παραβάσεις οδηγών - Έλεγχος - Διαδικασίες

Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποχρεούνται στην εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας που περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Για τους παραβάτες οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι Κανονισμοί Λειτουργίας προβλέπουν ποινές οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Η πιστοποίηση των παραβάσεων των διατάξεων των οικείων Κανονισμών Λειτουργίας των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων γίνεται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας (Αστυνομικά Όργανα, Μικτά Νομαρχιακά Συνεργεία Ελέγχων). Πέραν αυτών, αναφορές για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας δύνανται να υποβάλλουν και οι πολίτες - επιβάτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των οδηγών. Η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία την παραπέμπει στο αρμόδιο πειθαρχικό Συμβούλιο, που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβάλλει την προβλεπόμενη κύρωση.


 

Επικοινωνήστε μαζί μας


Όπου και αν είστε, όπου και αν θέλετε να πάτε, θα είμαστε εκεί για εσάς προκειμένου να σας
μεταφέρουμε με ασφάλεια και έγκαιρα στο μέρος που επιθυμείτε.